Fugaji wa, mairusutōn o hittoshita-go, mārinzu wa, ichirō no enki o e

Ichirō ga kare no puroyagu no kyaria no dai 四千二百五十七 Hitto o shūshū kinen shite, mārinzu wa bēsu de kare o teiji shimasu

イチローが彼のプロ野球のキャリアの第四千二百五十七ヒットを収集記念して、マーリンズはベースで彼を提示しますPlease follow us on Twitter for exclusive stories, Like us on Facebook, Or return home for award winning writing.

*Return to Bob's Blitz Homepage -- *Contact Bob's Blitz -- ⓒ2008-2018 BobsBlitz.com

Privacy Policy -- About Us -- Copyright Policy -- Mobile Version -- Secure Version