Lamda Variant | Bob's Blitz

Lamda Variant

The Lamda Lamda Lamda variant.