Video: Tony Romo on his way to Houston to meet with the Texans | Bob's Blitz

Video: Tony Romo on his way to Houston to meet with the Texans

Tony Romo on his way to Houston to meet with the Texans.


Please follow Bob's Blitz on Twitter for exclusive Blitz stories.