John Minko latest guy to take a nap at WFAN | Bob's Blitz

John Minko latest guy to take a nap at WFAN


[@GioCBS]

Please follow Bob's Blitz on Twitter for exclusive Blitz stories.